Cursus Management

De Onlinecursus Management behandelt de fundamentele kennis op het terrein van het vakgebied management. De cursus is bedoeld als opfriscursus voor geschoolde managers en als spoedcursus voor hen die (nog) geen formele managementopleiding hebben gevolgd.

Het tekstgedeelte van de cursus beperkt zich tot de kern van de materie. Daar dus geen uitgebreide toelichtingen, voorbeelden, cases of uitweidingen. Hierdoor kunt u de cursus snel doorwerken op hoofdlijnen. Voor degenen die meer willen weten over een bepaald onderwerp bevat de tekst voldoende links naar bijdragen die de stof verbreden en verder uitdiepen en toelichten. Kortom een heldere, kernachtige cursus, waarmee u snel bent 'bijgepraat' over management.

Klik op het lessymbooltje hiernaast om de inhoudsopgave van de cursus te bekijken.