Expert aanmelden

Klik hier om u aan te melden als expert

1. Filosofie achter het Expertregister.

Via het internet kan tegenwoordig een geweldige hoeveelheid goede informatie worden gevonden over elk denkbaar onderwerp. Maar daarmee wordt men helaas toch niet automatisch specialist in alles.

Dit geldt natuurlijk ook voor managers. Met goede managementkennis en voldoende praktijkervaring gewapend komt men normaalgesproken een heel eind, maar er zijn momenten dat het verstandig is om een expert te raadplagen.

Dat is overigens nog niet zo eenvoudig. Er spelen gewoonlijk vragen als:

 • welke specifieke deskundigheid heb ik nodig?
 • waar vind ik mensen met deze expertise?
 • hoe weet ik dat deze of gene echt deskundig en capabel is?
 • wat gaat de inzet van deze expert mij kosten aan geld en moeite?

Op dit soort vragen moet men betrekkelijk snel en eenvoudig een antwoord kunnen krijgen. Het Expertregister is bedoeld om managers die behoefte hebben aan specialistische ondersteuning te helpen bij het beantwoorden van deze vragen en bij vinden van een geschikte deskundige.

 

2. Het Expertregister: laagdrempelig en exclusief.

Het Expertregister is laagdrempelig:

 • het is een personenregister en geen opsomming van organisaties;
 • er worden geen algemene bedrijfsgegevens vermeld, maar wel de directe telefoonnummers en emailadressen van de experts, zodat het eerste contact snel gelegd kan zijn;
 • in plaats van bedrijfspresentaties geeft het register een overzicht van wat de deskundige zelf in huis heeft aan kennis en ervaring.

Het Expertregister is exclusief:

 • het register wordt geen telefoonboekachtige opsomming van oneindige reeksen van experts;
 • in het register wordt slechts een zeer beperkt aantal specialisten per deskundigheidsgebied (maximaal 5 per deskundigheidsgebied) opgenomen;
 • er valt zo voor wie een expert wil raadplegen voldoende te kiezen, maar het blijft toch overzichtelijk;
 • zo blijft het ook voor experts interessant om in het register vermeld te staan: de wervende werking die van het register uit gaat verwatert niet.

 

3. De Experts.

Wij komen graag in contact met personen:

 • die zich door opleiding en ervaring met recht expert kunnen noemen op een onderdeel van het managementvak; hoe kleiner dit onderdeel is, hoe beter. Wij geven de voorkeur aan experts met een diepe kennis in een klein domein, die exact weet hebben van de problemen die daar spelen en die  beschikken over oplossingen die werken;
 • die praktisch en resultaatgericht zijn ingesteld;
 • die bereid zijn om hulpvragers in eerste aanleg kosteloos te woord te staan en hen te voorzien van advies van algemene aard;
 • die - tegen in onderling overleg tussen vrager en expert te bepalen zakelijk voorwaarden  -  bereid zijn tot verdere dienstverlening aan hulpvragers;
 • die voor het overige de filosofie achter het Managementwoordenboek kunnen onderschrijven en die willen bijdragen aan de verdere uitbouw van het woordenboek, door ons te voorzien van begripsomschrijvingen en door ons te wijzen op waardevolle bijdragen en hun vindplaats op het internet.

 

4. Voorwaarden voor plaatsing in het Expertregister:

 • voor opname in het expertregister komen in aanmerking personen die voldoen aan de hierboven omschreven kenmerken;
 • wij behouden ons het recht voor plaatsingsaanvragen te weigeren, indien zij naar ons oordeel geen of onvoldoende toegevoegde waarde hebben voor de gebruikers van het Managementwoordenboek;
 • evenzeer behouden wij ons het recht voor reeds in het register opgenomen experts daaruit te verwijderen, indien zij door hun handelen of nalaten naar ons oordeel afbreuk doen aan de kwaliteit of de goede naam van het Managementwoordenboek;
 • voor opname in het expertregister wordt eenmalig een bedrag van 35,-- ex BTW aan administratie- en afhandelingskosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks 15,-- ex BTW berekend voor registratie- en onderhoudskosten;
 • bilaterale samenwerking tussen experts onderling en tussen experts en gebruikers van het woordenboek juichen wij van harte toe. Voor het tot stand komen van deze samenwerking en voor de gevolgen die uit deze samenwerking mochten voortvloeien sluiten wij echter bij voorbaat iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk uit.

 

Klik hier om u aan te melden als expert