Disclaimer


Artikel 1: Door het openen en doorbladeren van de website van Kennisconsult aanvaardt u de hieronder omschreven voorwaarden voor gebruik. Deze voorwaarden kunnen door Kennisconsult op elk gewenst moment worden gewijzigd. Raadpleegt u daarom regelmatig de tekst van deze disclaimer.

Artikel 2: Al het materiaal dat door Kennisconsult via het Managementwoordenboek beschikbaar wordt gesteld is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Artikel 3: Kennisconsult geeft geen enkele garantie dat de pagina's van het Managementwoordenboek en de inhoud van derden waarnaar wordt gekoppeld, vrij zijn van fouten of gebreken, virussen of ander ongemak, of voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, noch garanties met betrekking tot de resultaten welke mochten worden verkregen door een eventueel gebruik ervan. Het gebruik van de content is volledig voor verantwoordelijkheid van gebruiker. Kennisconsult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schades en boetes onder welke naam en in welke vorm dan ook welke mochten voortvloeien uit het gebruik van de content.

Artikel 4: Koppeling naar bronnen van derden wil niet zeggen dan Kennisconsult deze bronnen goedkeurt of hun content onderschrijft. De koppelingen worden u uitsluitend aangeboden voor uw gebruiksgemak. Kennisconsult heeft geen zeggenschap over de inhoud van de bronnen waarnaar wordt gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Artikel 5: De website van Kennisconsult is auteursrechtelijk beschermd, Kennisconsult is een gedeponeerd handelsmerk en de vormgeving van het managementwoordenboek is beschermd als gedeponeerd model. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze inbreuk te maken op deze exclusieve rechten van Kennisconsult.

Artikel 6: Het creŽren van een incidentele hyperlink of een deep link naar de website van Kennisconsult is toegestaan, tenzij het betreft een framed deep link of framed link, waarbij de bijdragen worden geladen in de frames van een andere website dan die van Kennisconsult of op een andere wijze de indruk wordt gewekt dat de bijdragen van een ander afkomstig zijn dan van Kennisconsult. Als het linken naar de content van Kennisconsult uitgebreid en systematisch plaatsvindt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisconsult.