Gebruiksaanwijzing Managementwoordenboek

1. Filosofie achter het Managementwoordenboek.

Het Managementwoordenboek moet u helpen bij het vinden van informatie over managementkwesties die u bezig houden. Het woordenboek werkt met trefwoorden, waaraan allerlei informatie is gekoppeld, zoals:

 • de naam van het trefwoord in het Nederlands en in het Engels (u kunt op verschillende plaatsen in het woordenboek kiezen met welke taal u verder wil zoeken);
 • definities in het Nederlands en in het Engels (voor zover al beschikbaar);
 • op kwaliteit geselecteerde achtergrondinformatie in uiteenlopende vorm (zoals artikelen, boeken, lessen en presentaties, praktijkvoorbeelden, gereedschappen, links, e.d.);
 • voorgeprogrammeerde zoekvragen richting gespecialiseerde zoekmachines en websites;
 • n.b. Als er nog geen definities voorhanden zijn voor een bepaald trefwoord wordt dat aangegeven door "in voorbereiding" en/of "in preparation". Met het 'lege' trefwoord kan worden gezocht naar meer informatie via de voorgeprogrammeerde zoekvragen.

Met de trefwoorden als centrale ingang kunt u als gebruiker informatie vinden van allerlei niveau (van algemeen inleidend tot en met zeer specialistisch). De informatie die wordt aangeboden komt vanuit de beste bronnen op het internet en er is variatie in de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. Wij hopen dat u daarmee bij informatie uitkomt, die precies past bij uw situatie.

 

2. Zoeken naar trefwoorden.

In het Managementwoordenboek kunt u op verschillende manieren zoeken naar trefwoorden:

 • via het invulbalkje bovenaan de pagina. Bij het invullen verschijnen zoeksuggesties die leiden naar trefwoorden uit onze databank. Als u zo'n suggestie aanklikt komt u uit bij het trefwoord van uw keuze. Als uw 'invoer' niet leidt tot een of meer bestaande trefwoorden, dan komt u uit bij de 'voorgeprogrammeerde zoekvragen'. Met de door u geformuleerde 'invoer' kan dan verder worden gezocht;
 • via 'Inhoud' in de linkerkolom. Er wordt dan een overzicht gepresenteerd van alle elementen van het woordenboek (trefwoorden, achtergrondinformatie in uiteenlopende vorm, links, expertnetwerk);
 • via 'Begrippen A-Z' in de linkerkolom. Er wordt dan een alfabetische lijst van trefwoorden getoond die beginnen met de letter 'A'.  Via de letters boven de lijst kunt voor een andere beginletter kiezen. De lijsten gaan uit van de Nederlandse benamingen. Indien u dat wenst kunt u ook werken met Engelstalige overzichten.
 • via 'Thema's' in de linkerkolom. De thema's geven samen een ordening van alle denkbare processen binnen organisaties. Door het aanklikken van een thema krijgt u een overzicht van de sub-thema's en uiteindelijk een lijst van relevante trefwoorden.

 

3. Meer over Thema's.

Het gebruik van thema's zal wellicht even wennen zijn. Met het "Thema-bouwwerk" is geprobeerd om alle denkbare bedrijfsprocessen binnen een organisatie een vast plekje te geven:

 • "Kerncompetentie" is daarbij uiteraard het centrale thema. Immers hier moeten de prestaties worden geleverd waarvoor de organisatie in het leven is geroepen en waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. Onder het thema "Kerncompetentie" vindt u dan ook onderwerpen als ondernemerschap, leiderschap, innoveren, marketing, productontwikkeling en productie, inkoop en verkoop. Kortom die onderwerpen die maken dat een organisatie zal slagen of falen;
 • "Randvoorwaarden". Om de centrale processen te kunnen uitvoeren, moet een organisatie kunnen beschikken over de nodige randvoorwaarden. Zonder financiŽn, personeel, huisvesting en middelen, informatie en communicatie zal  niet veel worden bereikt. Vandaar het thema "Randvoorwaarden";
 • "Ondersteunende Systemen". Het thema "Ondersteunende Systemen" bevat allerlei  indirecte systemen zonder welke het voor een organisatie in de praktijk niet goed mogelijk is om te functioneren, zoals facilitaire dienstverlening, logistiek, administratie, e.d.;
 • "Organisatie". Uiteraard moeten de "Randvoorwaarden" en de "Ondersteunende Systemen" goed georganiseerd worden om tot goede resultaten te kunnen komen. Vandaar het thema "Organisatie";
 • "Zorgsystemen". Elke organisatie heeft verder te maken met een aantal onderwerpen, waaraan bijzondere aandacht en zorg gegeven moet worden. Vandaar het thema "Zorgsystemen" met daarin ondermeer: kwaliteit, kennis, arbeidsomstandigheden, risico en veiligheid, milieu;
 • "Management" heeft als vakgebied natuurlijk een geheel eigen plaats in het themabouwwerk;
 • "Omgeving". Het feit dat geen enkele organisatie kan bestaan zonder haar omgeving ligt ten slotte ten grondslag aan het thema "Omgeving";
 • Het loont beslist de moeite om even te kijken hoe de thematische bouw in elkaar zit. Op de eerste plaats zal dit het opzoeken via de thema-ingang makkelijker maken. Op de tweede plaats blijkt het enorm te helpen om in de praktijk prioriteiten te bepalen.

 

4. Experts inschakelen.

Het is niet uit te sluiten dat u  bij uw zoektocht naar de juiste informatie toch nog een beetje hulp van buitenaf kunt gebruiken. Niet iedereen kan nu eenmaal evengoed zoeken en ook niet iedereen heeft zeeŽn van tijd hiervoor. In dit soort gevallen kan de "Zoekservice" uitkomst bieden. Het kan ook zijn dat u behoefte hebt aan overleg met een expert. In dat geval kunt u gebruik maken van de optie "Vraag een expert".

 • Zoekservice: Als u zelf niet kunt vinden wat u zoekt, stel dan uw vraag via de zoekservice. Op het formulier dat u vindt in de linkerkolom geeft u zo precies mogelijk aan waarnaar u op zoek bent en vervolgens verzendt u het formulier. Een van onze expert gaat vervolgens voor u op zoek. Via e-mail wordt u geÔnformeerd over de gevonden resultaten;
 • Vraag een expert: Als u een managementvraagstuk heeft, waarover u graag eens zou willen overleggen met een expert, dan mag u hem of haar gewoon bellen. Of u stuurt de expert een e-mail waarin u uitlegt wat u bezig houdt.

 

5. Tot besluit.

Mocht u voor het overige vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel plezier en nut van ons Managementwoordenboek.