Introductie in de cursus

 

De cursus Management behandelt de fundamentele kennis op het terrein van het vakgebied management. De cursus is bedoeld als opfriscursus voor geschoolde managers en als spoedcursus voor hen die (nog) geen formele managementopleiding hebben gevolgd.
    De cursus bestaat uit tien hoofdstukken:
       De eerste vier hoofdstukken zijn bedoeld als algemene inleiding.
      Na het doorwerken van deze hoofdstukken weet je wat management is, waar  -  en onder welke omstandigheden  -  het plaatsvindt. Ook weet je dan hoe het managementvak zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. En tot slot wordt stilgestaan bij "leiderschap", want zonder leiderschapskwaliteiten wordt het moeilijk om te managen.
       De hoofdstukken vijf tot en met negen behandelen de kern van het vakgebied van de manager.
      Aan de orde komen achtereenvolgens strategisch management, plannen, beslissen, organiseren en beheersen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de behandeling van een aantal toepasselijke methoden, technieken en gereedschappen die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.
       Hoofdstuk 10 behandelt een aantal bijzondere onderwerpen.
      Er komen thema's aan bod, die elke manager vroeg of laat op zijn pad zal tegenkomen, waaronder 'motiveren' en 'communiceren', maar ook 'globaliseren' en 'duurzaamheid'. Ook hier worden toepasselijke methoden, technieken en gereedschappen aan de orde gesteld.
       
         
      Hieronder zie je de inhoudsopgave van de cursus. De onderdelen in grijs lettertype zijn nog in voorbereiding. De onderdelen in zwart lettertype zijn beschikbaar.

 

  Hoofdstuk 1 Introductie
    1.1 Management, wat is dat? Definities van management
    1.2 Management, waar komt het voor?
    1.3 Managers, wie zijn het?
    1.4 Managementfuncties
    1.5 Managementrollen
    1.6 Managementvaardigheden
    1.7 Managementniveaus
  Hoofdstuk 2 Geschiedenis
    2.1 De ontwikkeling van de managementtheorie
    2.2 Vroege periode
    2.3 De klassieke benadering
    2.4 De gedragsbenadering
    2.5 De kwantitatieve benadering
    2.6 De systeembenadering
    2.7 Recente benaderingen
  Hoofdstuk 3 Management en omgeving
    3.1 De invloed van de omgeving op het management
    3.2 De externe managementomgeving
    3.3 De interne managementomgeving
  Hoofdstuk 4 Leiderschap
    4.1 Leiderschap wat is dat?
    4.2 Leiderschapsbenaderingen
    4.3 Het managementraster van Blake & Mouton
    4.4 Het contingentiemodel van Fiedler
    4.5 De theorie van het situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard
    4.6 Vertrouwen en geloofwaardigheid
    4.7 Leiderschap: Samenvatting
    4.8 Methoden, technieken en gereedschappen
  Hoofdstuk 5 Strategisch management
    5.1 Strategisch management, wat is dat?
    5.2 Het belang van strategisch management
    5.3 Het strategisch managementproces
    5.4 OrganisatiestrategieŽn
    5.5 Concurrentievoordeel en concurrentiestrategieŽn
    5.6 Het maken van keuzes
    5.7 Methoden, technieken en gereedschappen
  Hoofdstuk 6 Plannen
    6.1 Plannen wat is dat?
    6.2 Voor- en nadelen van plannen
    6.3 Het planningsproces
    6.4 Methoden, technieken en gereedschappen
  Hoofdstuk 7 Besluiten
    7.1 Besluiten wat is dat?
    7.2 Soorten besluiten en besluitvormingskaders
    7.3 Besluitvormingsstijlen
    7.4 Het rationele besluitvormingsproces
    7.5 Beperkingen bij rationele besluitvorming
    7.6 Besluiten in groepsverband
    7.7 Methoden, technieken en gereedschappen
  Hoofdstuk 8 Organiseren
    8.1 Organiseren wat is dat?
    8.2 Organiseren: arbeidsverdeling en specialisatie
    8.3 Afdelingsvorming
    8.4 Inrichting van de organisatiestructuur:
    8.5 Organisatie: samenvatting
    8.6 Methoden, technieken en gereedschappen
  Hoofdstuk 9 Beheersen
    9.1 Beheersen wat is dat?
    9.2 Het beheersingsproces
    9.3 Beheersingsmethoden
    9.4 Wat moet worden beheerst?
    9.5 Beheersen: samenvatting
    9.6 Methoden, technieken en gereedschappen
  Hoofdstuk 10 Bijzondere managementtopics
    10.1 Ondernemen
    10.2 Innoveren
    10.3 Veranderen
    10.4 Globaliseren
    10.5 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
    10.6 Duurzaamheid
    10.7 Diversiteit
    10.8 Motiveren
    10.9 Communiceren
    10.10 BeÔnvloeden
    10.11 Onderhandelen
    10.12 Werken met teams
    10.13 Organisatiecultuur
    10.14 Informatie

 

      Laatst bijgewerkt: 29-11-2013

© Kennisconsult