visie

 - visie
 - vision (image)


1. de wijze waarop/de opvatting van waaruit men tegen een bepaalde zaak aankijkt;
2. Veelomvattend/breed inzicht in een materie met een duidelijk beeld omtrent toekomstige ontwikkelingen;
3. Een op kennis en ervaring gebaseerde voorstelling van de toekomst, waarin mogelijkheden en beperkingen van een te ontwikkelen product centraal staan. De voorstelling beschrijft het ideale toekomstige product of de ideale toekomstige situatie.
Bron: Kennisconsult

á
A picture or perspective of how you think something might be or should be sometime in the future. It is useful for developing a possible target(s) and explaining it to others. Image is more useful for futures studies, as it suggest s there are several "images" where vision to some suggests only one.
Source: University of Arizona

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 17-12-2012
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over visie

Verder zoeken naar visie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     visie
     vision (image)
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.