baten

 - baten
 - benefits (profits)
 - Leistung


Werkelijke opbrengsten die leiden tot een toename van het eigen vermogen van een onderneming.
Bron: http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/hoofdb.html#baten

De in de toekomst te verwachten voordelen in termen van opbrengst, efficiency, effectiviteit en marktkansen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een project.
Bron: http://www.prolevel.nl/marketingstrategienederland/marketingbegrippen.html

De meetbare verbetering als gevolg van een effect dat door een of meer belanghebbenden als een voordeel wordt beschouwd.
Bron: MoR Glossary of TermsNL v1.1
Copyright © AXELOS Limited 2012. All rights reserved.
Material is reproduced with the permission of AXELOS
Swirl logo™ is een handelsmerk van AXELOS Limited
MoR® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 28-11-2014
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar baten

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     baten
     benefits (profits)
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.