oorlogshandelingen

 - oorlogshandelingen
 - act of war


Handelen in het kader van een oorlog of een gewapend conflict tussen staten. In bepaalde verzekeringspolissen komt schade die hieruit voortvloeit niet voor vergoeding in aanmerking.
Bron: Kennisconsult


Any act occurring in the course of declared war; armed conflict, whether or not war has been declared, between two or more nations; or armed conflict between military forces of any origin.
Source: http://www.lectlaw.com/def/a012.htm

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 29-06-2012
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar oorlogshandelingen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     oorlogshandelingen
     act of war
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.