inspectie

 - inspectie
 - audit
 - vérification
 - Audit


1. Gericht en systematisch onderzoek ter controle van hetgeen is afgesproken of hetgeen mag worden verwacht.
2. Een onafhankelijk onderzoek van een produkt of set produkten, waarbij wordt gekeken in hoeverre het resultaat in overeenstemming is met specificaties, standaarden, contracten, afspraken of andere criteria.
3. Een onderzoek van een produkt of set produkten, waarbij wordt gekeken of het resultaat functioneert overeenkomstig de opzet, en voorts of aanpassingen noodzakelijk/wenselijk zijn.
Bron: Kennisconsult

Een procestoets of audit is een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van een organisatie, systeem, proces of product. Onderzocht wordt of de geldende eisen, standaards, wetgeving en dergelijke daadwerkelijk worden gevolgd en of de organisatie, het systeem, proces of product nog voldoet. In dit verband is de Auditor de onafhankelijke derde die de audit uitvoert en de Audi-tee de persoon die door de auditor wordt geïnterviewd.
Bron: http://www.bcmacademy.nl/informatie-over-het-vak/begrippenlijst.html

Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan.
Bron: ISO 19011:2002


A planned and documented activity performed to determine by investigation, examination, or evaluation of objective evidence the adequacy of and compliance with established procedures, instructions, drawings, and other applicable documents and the effectiveness of implementation. Audit should not be confused with surveillances or inspection activities performed for the sole purpose of process control or product acceptance.
Also, a systematic check to determine the quality of operation of some function or activity. Audits may be of two basic types:
1. performance audits in which quantitative data are independently obtained for comparison with routinely obtained data in a measurement system or
2. system audits of a qualitative nature that consist of an on-site review of a laboratory's quality system and physical facilities for sampling, calibration, and measurement.
source: How to measure performance, A handbook of techniques and tools, Oak Ridge Associated Universities

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 20-12-2017
Thema: projectmatig werken
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over inspectie

Literatuur
(2)
Lessen
(0)
Gereedschap
(2)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar inspectie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     inspectie
     audit
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.