projectplan

 - projectplan
 - project plan


In het projectplan (plan van aanpak) wordt globaal aangegeven welke producten (resultaten) in het kader van het project zullen worden gemaakt en hoe en binnen welke kader van geld, tijd en kwaliteit, dit zal gebeuren. Het plan omvat ondermeer visie, werkwijze, planningen en instructies.
Bron: Kennisconsult

Document waarin de taken, de te gebruiken middelen en de tijdsduur van een project nauwkeurig zijn vastgelegd. Het project kan eventueel zijn opgedeeld in deelprojecten die op dezelfde wijze in het projectplan moeten zijn opgenomen.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Een plan op hoofdlijnen dat de belangrijkste producten van het project, de opleverdatum en de kosten weergeeft. Een initieel Project Plan wordt gepresenteerd als onderdeel van de Project Initiation Documentation. Dit wordt bijgewerkt als er informatie over de werkelijke voortgang beschikbaar komt. Het is een zeer belangrijk beheersdocument voor de Project Board om de werkelijke voortgang te kunnen meten ten opzichte van de verwachtingen.
Bron: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
" Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."


A management summary document that gives the essentials of a project in terms of its objectives, justification, and how the objectives are to be achieved. It should describe how all the major activities under each project management function are to be accomplished, including that of overall project control. The project plan will evolve through successive stages of the project life cycle. Prior to project implementation, for example, it maybe referred to as a Project Brief. See also Baseline, Baseline Concept and Project Charter.
Includes Study Period Plan, Acquisition Plan, Source Selection Plan, System Engineering Management Plan, Implementation Plan, Verification and Validation Plan, Deployment Plan, Operations Plan, etc.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Documentation. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations.
source: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
" Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 07-04-2011
Thema: projectmatig werken
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over projectplan

Literatuur
(0)
Lessen
(0)
Gereedschap
(0)
Multimedia
(0)
De praktijk
(1)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar projectplan

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     projectplan
     project plan
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.