accountant-administratieconsulent

 - accountant-administratieconsulent


Accountant die zich met zijn dienstverlening speciaal richt op het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars, verenigingen en stichtingen.
Bron: Kennisconsult.

Een Accountant-administratieconsulent (AA) is in Nederland een accountant die staat ingeschreven in het accountantsregister van de NOvAA al dan niet met certificeringbevoegdheid. Deze inschrijving met certificeringbevoegdheid geeft de Accountant-administratieconsulent de wettelijke bevoegdheid om een verklaring (accountantsverklaring) af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. Tezamen met een vergunning van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) ook die van een controleplichtige instelling. In Nederland is Accountant-administratieconsulent een bij wet geregeld beroep. De AA-titel, die wettelijk beschermd is, is een beroepsaanduiding en wordt niet voor de naam van de persoon geschreven, maar er achter.
Bron: beursblik.nl/beurs-woordenboek

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 27-10-2013
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar accountant-administratieconsulent

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     accountant-administratieconsulent
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.