voorraad

 - voorraad
 - stock, inventory
 - inventaire
 - Vorräte


Goederen van de onderneming, zoals grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, die voor de verkoop/omzet bestemd zijn.
Bron: Kennisconsult

De kwantitatief of financieel uitgedrukte hoeveelheid goederen tussen meetpunten in een bepaald traject (bijvoorbeeld: in de pijplijn, in het veem of magazijn, in ontvangst, in productie.
Met betrekking tot de opgeslagen goederen kunnen diverse voorraadbegrippen als volgt worden onderscheiden:
1) naar het traject waarin ze voorkomen: fabrieksvoorraad, laadvoorraad, magazijnvoorraad, pijplijnvoorraad, onderhandenwerkvoorraad, voorraad in bestelling, voorraad in ontvangst, voorraad onderweg;
2) soorten voorraad: all-time voorraad, actieve voorraad, anticipatievoorraad, buffervoorraad, capaciteitsbezettingsvoorraad, commerciële voorraad, consignatievoorraad, cyclusvoorraad, dode voorraad, doorlooptijdvoorraad, fluctuatievoorraad, fysiek aanwezige voorraad, geblokkeerde voorraad, incourante voorraad, laadvoorraad, materiaalvoorraad, ontkoppelvoorraad, periodieke voorraad, permanente voorraad, productieserievoorraad, seizoenvoorraad, seriegroottevoorraad, strategische voorraad, traag lopende voorraad, tussenvoorraad, totale voorraad, veiligheidsvoorraad, verzendhoeveelheidvoorraad, voorraad gerede producten, werkelijke voorraad, werkvoorraad;
3) berekende (theoretische) voorraad: beginvoorraad, beschikbare voorraad, doelvoorraad, economische voorraad, effectieve voor214 raad, eindvoorraad, fysieke voorraad, gemiddelde voorraad, geplande voorraad, geprojecteerde beschikbare voorraad, gereserveerde voorraad, logistieke voorraad, mancovoorraad, onderhanden voorraad, overschotvoorraad, overtollige voorraad, voorraadverschil; 4) normvoorraad begrippen: maximum voorraad, minimum voorraad, normvoorraad, voorraadnorm.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf1. An itemized list of current assets such as a catalog of property, or a list or the quantity of goods or materials on hand (stock)
2. A survey of natural resources
3. A list of traits, preferences, attitudes, interests, or abilities used to evaluate the personal characteristics or skills of personnel
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 27-12-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over voorraad

Literatuur
(1)
Lessen
(0)
Gereedschap
(0)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar voorraad

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     voorraad
     stock, inventory
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.