werkstroom

 - werkstroom
 - workflow
 - flux de travail
 - Arbeitsablauf


De volgorde van feitelijke activiteiten die, nadat ze door een gebeurtenis zijn geïnitieerd, in de praktijk moeten worden aangehouden om bepaalde producten (of diensten) op te kunnen leveren.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf

Werkproces. Binnen een applicatie is dit een procedure of proces dat is verdeeld in stappen. Elke stap bestaat uit één of meer gebeurtenissen in de applicatie en een of meer vormen van interactie tussen de applicatie en de gebruiker. Met de workflow wordt een procedure of proces doorlopen, bijvoorbeeld het aanvragen, autoriseren en boeken van verlof. Met verlof als voorbeeld zal de procedure ongeveer als volgt zijn: een medewerker legt online de gewenste vakantieperiode vast (= aanvraag). De lijnmanager krijgt een signaal dat "deze aanvraag moet worden goed- of afgekeurd (= autorisatie). Pas daarna worden de gegevens digitaal doorgestuurd naar en verwerkt in de personeelsadministratie (= boeken) en wordt aan de werknemer een melding gestuurd dat het gevraagde verlof is goedgekeurd (= signaal). Door het toepassen van een workflow vereenvoudigt men de manier van werken en standaardiseert die."
Bron: http://www.raet.nl/Footer/Begrippenlijst.aspxA system whose elements are activities, related to one another by a trigger relation, and triggered by external events, which represent a business process starting with a commitment and ending with the termination of that commitment.
Bron: www.adamssixsigma.com/


Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 12-12-2018
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
  • Organisatie (organisation) >> Organisatiestructuur (organizational structure) >> Processen (process)

Verder zoeken naar werkstroom

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     werkstroom
     workflow
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.