acceptatietest

 - acceptatietest
 - acceptance testing
 - tests d'acceptation
 - Abnahmepr├╝fung


Een test die in opdracht van de afnemer wordt doorgevoerd overeenkomstig een vooraf goedgekeurd verificatieplan en -procedure, teneinde te bepalen of goederen of diensten voldoen aan de acceptatiecriteria.
Bron: Kennisconsult

Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die worden uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatie criteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven voor het besluit om het systeem wel of niet te accepteren. [Naar IEEE 610].
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen

Het aantonen door middel van een testprogramma dat een machine, programma of informatiesysteem foutloos werkt, voordat tot aanvaarding en ingebruikneming wordt overgegaan.
Bron: http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/acceptatietest


Formal, pre-defined test conducted to determine the compliance of the deliverable item(s) with the acceptance criteria.
Source: NWCG Information Resource Management


(IEEE)Testing conducted to determine whether or not a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether or not to accept the system. Contrast with testing, development; testing, operational. See: testing, qualification.
Source: http://www.adamssixsigma.com/Glossaryofterms/sixsigmaglossaryindex.htm

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 14-11-2017
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar acceptatietest

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     acceptatietest
     acceptance testing
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.