afgiftekosten nieuwe aandelen

 - afgiftekosten nieuwe aandelen


Onder de Afgiftekosten van nieuwe aandelen/participaties verstaan we de de eenmalige door een beleggingsinstellingen in rekening gebrachte kosten, die verband houden met de afgifte van nieuwe aandelen dan wel participaties in deze beleggingsinstelling. De afgiftekosten komen bovenop de intrinsieke waarde van de reeds bestaande aandelen/participaties. De afgiftekosten dienen ondermeer voor het dekken van:
1. de kosten verbonden aan het verwerven van nieuwe beleggingen
2. administratieve kosten.
Bij participaties/aandelen die reeds verhandeld worden, zijn deze kosten in de prijs inbegrepen.
Bron: beursblik.nl/beurs-woordenboek

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 23-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar afgiftekosten nieuwe aandelen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     afgiftekosten nieuwe aandelen
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.