belastingaftrek

 - belastingaftrek
 - allowance
 - indemnité


De mogelijkheid die op grond van belastingwetgeving bestaat om bepaalde kosten bij de berekening van het belastbaar inkomen in te brengen als aftrekpost.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 02-01-2018
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar belastingaftrek

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     belastingaftrek
     allowance
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.