ambtsgeheim

 - ambtsgeheim
 - offical secret


Informatie die iemand uit hoofde van zijn beroep heeft verkregen en die hij uitdrukkelijk verplicht is geheim te houden, dan wel waarvan hij moet begrijpen dat ze vertrouwelijk is en hij ze dus voor zich moet houden..
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 24-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar ambtsgeheim

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     ambtsgeheim
     offical secret
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.