aanslagbiljet

 - aanslagbiljet
 - assessment notice


Biljet waarop één of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.
Bron: http://www.idsw.nl/aquo/LMaquo/entiteit/ASB.htm

Voorgeschreven formulier van de belastingdienst, waarin aan de belastingplichtige mededeling wordt gedaan van het door hem te betalen bedrag aan belasting.
Bron: http://www.woorden-boek.nl/woord/aanslagbiljet

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 22-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar aanslagbiljet

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanslagbiljet
     assessment notice
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.