actuarieel rendement

 - actuarieel rendement
 - actuarial rate of return


Het rendement op jaarbasis dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het is de rentevoet (ook wel actualisatie- of discontovoet genoemd) die een reeks van toekomstige kasstromen verbonden aan een investering wiskundig gelijk stelt aan het oorspronkelijke investeringsbedrag. Daarvoor wordt niet enkel rekening gehouden met de omvang van de in- en uitgaande kasstromen, maar ook met het tijdstip waarop die kasstromen plaatsvinden. Bij de berekening van het actuarieel rendement van een obligatie bijvoorbeeld wordt niet enkel rekening gehouden met de nominale rente, maar ook met de coupondata, de eindvervaldag, de uitgifte- en terugbetalingsprijs en de kosten. Dat is de enige objectieve manier ter vergelijking van investeringen waarvan de kasstromen ongelijk zijn gespreid in de tijd.
Bron: beursblik.nl/beurs-woordenboek

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 23-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar actuarieel rendement

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     actuarieel rendement
     actuarial rate of return
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.