analyseerbaarheid

 - analyseerbaarheid
 - analyzability


De mate waarin een softwareproduct middelen heeft om gebreken of foutoorzaken in de software te diagnosticeren, ofwel om de delen die moeten worden gewijzigd te identificeren. [ISO 9126].
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen


The capability of the software product to be diagnosed for deficiencies or causes of failures in the software, or for the parts to be modified to be identified. [ISO 9126]
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 04-12-2010
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar analyseerbaarheid

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     analyseerbaarheid
     analyzability
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.