aanpasbaarheid

 - aanpasbaarheid
 - adaptability


De mate waarin iets aangepast kan worden aan veranderingen in de omgeving.
Bron: Kennisconsult

De mogelijkheid van een softwareproduct om aangepast te worden aan verschillende gespecificeerde omgevingen zonder andere acties of middelen dan diegenen die geleverd zijn voor dit doel en voor de desbetreffende software [ISO 9126].
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen


The capability of the software product to be adapted for different specified environments without applying actions or means other than those provided for this purpose for the software considered. [ISO 9126].
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 04-12-2014
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar aanpasbaarheid

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanpasbaarheid
     adaptability
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.