dubbel boekhouden

 - dubbel boekhouden
 - double-entry bookkeeping
 - doppelte Buchführung


Dubbel boekhouden is een manier van administreren, waarbij een financiele gebeurtenis op verschillende grootboekrekeningen wordt geboekt, op een op een zodanige wijze dat de totalen van debet en credit gelijk blijven. Wordt er een fout gemaakt bij het boeken dan kun je dat meteen zien, omdat debet en credit niet meer gelijk zijn.
Bron: Kennisconsult


An accounting technique that records each transaction as both a credit and a debit. The credit entries show the source of the financing, and the debit entries represent the use of that finance. Since each credit has one or more corresponding debits (and vice versa), double-entry bookkeeping always results in a set of 'balanced ledger' accounts
Source: http://www.aviva.com/index.asp?pageid=69

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 30-08-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar dubbel boekhouden

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     dubbel boekhouden
     double-entry bookkeeping
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.