specificatie

 - specificatie
 - breakdown
 - sp√©cification
 - Spezifikation


Een gedetailleerde omschrijving van de eigenschappen en de prestatiekarakteristieken van een product, systeem of component.
Bron: Kennisconsult

Het document waarin de eisen, waaraan het product of de dienstverlening moet voldoen, zijn beschreven. Een specificatie dient tekeningen, schema's of andere relevante documenten te bevatten of daarnaar te verwijzen en bovendien de middelen en criteria aan te geven waarmee de conformiteit kan worden gecontroleerd.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Een document dat de eisen, het ontwerp, het gedrag en andere kenmerken van een component of systeem beschrijft, idealiter op een volledige, nauwkeurige en te controleren manier. Vaak worden de procedures om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan ook beschreven. [Naar IEEE 610].
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen.
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/Standaard%20verklarende%20woordenlijst%20van%20software%20testtermen%20Vertaling%20Engels%20-%20Nederlands.pdf


A document that specifies, ideally in a complete, precise and verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a component or system, and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied. [After IEEE 610]
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/ISTQB%20Glossary%20of%20Testing%20Terms%202.1.pdf

See also:
www.sigmapedia.com

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 19-05-2017
Thema: ontwikkeling
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over specificatie

Literatuur
(0)
Lessen
(0)
Gereedschap
(1)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar specificatie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     specificatie
     breakdown
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.