extrapoleren

 - extrapoleren
 - to extrapolate


1. Het bepalen van een waarde van een grootheid of een functie in een punt of op een tijdstip dat buiten het gebied of de tijdsduur ligt waarbinnen een aantal waarden bekend zijn. Het extrapoleren van een waarde geschiedt meestal door een kromme door de bekende waarden te leggen en deze door te trekken naar het punt waarvan men de waarde wenst te bepalen.
2. Het berekenen van toekomstige waarden van een grootheid op grond van reeds bekende (historische) gegevens. Extrapolatietechnieken worden in de economie en de logistiek onder andere gebruikt bij het schatten van het verloop van economische grootheden, waarbij een tijdreeks van een bepaalde grootheid wordt gebruikt om een indruk te krijgen over het toekomstige verloop van deze grootheid. Door middel van een tijdreeksanalyse worden de trend en de invloed van het seizoen bepaald; de trend wordt dan geŽxtrapoleerd waarna de seizoencomponent weer wordt toegevoegd.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 20-06-2012
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar extrapoleren

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     extrapoleren
     to extrapolate
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.