alliantie

 - alliantie
 - alliance


Samenwerkingsverband met een andere organisatie met het oog op een in gang te zetten gezamenlijke ontwikkeling. Allianties veronderstellen uitwisseling van kennis, informatie, technologie, intellectuele eigendom en faciliteiten. Allianties worden met name aangegaan om van elkaars middelen en mogelijkheden gebruik te maken en risico's te delen. Ook de te behalen voordelen zijn ten bate van de samenwerkende partijen (volgens een bepaalde verdeelsleutel).
Bron: Kennisconsult


An agreement to act jointly.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 21-05-2012
Thema: ontwikkeling
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over alliantie

Verder zoeken naar alliantie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     alliantie
     alliance
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.