begroting

 - begroting
 - budget
 - budget
 - Budget


1. De geplande kosten voor een activiteit of project.
2. Een in geld uitgedrukt gedeelte van een plan, dat aan iemand kan worden opgedragen. Deze persoon is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van het planonderdeel binnen het kader van het opgegeven budget (hij/zij is budgetverantwoordelijke).
3. Taakstellende begroting
4. Een overzicht vooraf van te verwachten inkomsten en uitgaven.
Bron: Kennisconsult

1. Een gespecificeerde lijst van mogelijke uitgaven en inkomsten voor een gegeven tijdvak.
2. Het bedrag aan geld dat voor een bepaald doel of bepaalde tijdsduur is gereserveerd.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf

Een in geld uitgedrukt actieplan. Meestal: actieplan voor een bedrijf voor een periode van een jaar resulterend in een begrote winst- en verliesrekening.
Bron: http://www.utn.nl/boeken/manaccbegr.html

Bottom-up berekening van de beoogde kosten van het project. Gerelateerd aan de activiteiten of de beoogde (deel-, tussen-) resultaten. Heeft een Norm en een Marge. De marge wordt in de loop van het project kleiner.
Bron: http://www.pmwiki.nl/kennis/begroting


When unqualified, usually refers to an estimate of funds planned to cover a fiscal period. (See project budget.) Also a planned allocation of resources.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 10-04-2015
Thema: projectmatig werken
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over begroting

Literatuur
(1)
Lessen
(1)
Gereedschap
(0)
Multimedia
(0)
De praktijk
(1)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar begroting

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     begroting
     budget
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.