liquide middelen

 - liquide middelen
 - liquid capital, liquid assets


Het kasgeld, de direct opeisbare middelen bij bank en giro en de waarde van de in bezit zijnde cheques en wissels.
Bron: Kennisconsult

Kapitaal dat als contant geld in de onderneming aanwezig is of op een zodanige wijze is geïnvesteerd dat het onmiddellijk in contant geld kan worden omgezet.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 16-02-2012
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar liquide middelen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     liquide middelen
     liquid capital, liquid assets
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.