indemniteitsbeginsel

 - indemniteitsbeginsel
 - aggregate indemnity


Het maximale bedrag waarop een verzekerde recht heeft ingeval een risico meer dan een keer verzekerd is.
Bron: Kennisconsult

Principe uit het verzekeringsrecht: Hierbij geldt voor schadeverzekeringen dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag, dan dat de schade was. Dit beginsel geldt alleen bij schadeverzekeringen (art. 7:960 BW).
Bron: http://www.doorneweerd.nl/bibliotheek/alles-met-een-i/indemniteitsbeginsel


Total limit of coverage under all policies applicable to the covered loss for which an insured can be indemnified. For example, if two health insurance policies are in force on the same person, the total limit of coverage is that provided by the primary policy in combination with the secondary policy.
source: http://www.answers.com/topic/aggregate-indemnity

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 01-10-2010
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar indemniteitsbeginsel

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     indemniteitsbeginsel
     aggregate indemnity
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.