dekkingsgraad

 - dekkingsgraad
 - adequacy of coverage


De mate waarin een goed is verzekerd tegen schade of verlies.
Bron: Kennisconsult

De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen. Het aanwezige vermogen is de som van de contante waarde van pensioenaanspraken die op dat moment zijn gefinancierd, en de eventuele reserves.
Bron: http://www.few.vu.nl/en/Images/stageverslag-stofbergentcm39-90707.pdf


The degree to which the value of asset is protected against potential losses.
source: http://www.fxwords.com/a/adequacy-of-coverage.html

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 03-07-2011
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar dekkingsgraad

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     dekkingsgraad
     adequacy of coverage
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.