aanvaardbaar risico

 - aanvaardbaar risico
 - acceptable risk


Een risico dat men bereid is te nemen en waarvoor men geen maatregelen neemt om de kans op het optreden van het risico en/of de er uit uit voortvloeiende schade te beperken. Een risico wordt in het algemeen als aanvaardbaar beschouwd wanneer de kosten die het gevolg zouden zijn van dat risico lager uitvallen dan de kosten die gemaakt moeten worden om het risico te vermijden.
Bron: Kennisconsult.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 22-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar aanvaardbaar risico

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanvaardbaar risico
     acceptable risk
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.