interne rentevoet

 - interne rentevoet
 - internal rate of return
 - taux de rendement interne
 - interner Zinsfuß


De mate waarin de huidige contante waarde van toekomstige inkomsten opweegt tegen het bedrag dat geinvesteerd moet worden om deze toekomstige inkomsten te kunnen bereiken.
Bron: Kennisconsult

De berekende rentabiliteit van een investeringsproject.
Bron: http://www.utn.nl/boeken/manaccbegr.html


Simple calculation of annual financial return for a given outlay without consideration of any external or related factors.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

The Discount Rate at which the present value of future cash flow is zero. Arrived at through trial and error this is essentially the return a company receives on investment in itself.
source: http://www.sustainabilitydictionary.com/

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 20-12-2017
Thema: ontwikkeling
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar interne rentevoet

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     interne rentevoet
     internal rate of return
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.