algemeen geldende uitgangspunten bij opstellen jaarrekening

 - algemeen geldende uitgangspunten bij opstellen jaarrekening
 - general accepted accounting principles
 - principes comptables généralement reconnus
 - allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung


Normen en uitgangspunten die in acht moeten worden genomen bij het samenstellen van een jaarrekening in het belang van het verschaffen van een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat, en voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, van de solvabiliteit en de liquiditeit van de organisatie die het betreft:
Bron: Kennisconsult.


Principles established by a Financial Accounting Standards Board that provide a foundation for 'acceptable' accounting practices. The GAAP represent a set of guidelines and, as a practical matter, necessitate subjectivity in their application.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 18-12-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar algemeen geldende uitgangspunten bij opstellen jaarrekening

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     algemeen geldende uitgangspunten bij opstellen jaarrekening
     general accepted accounting principles
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.