aanname (veronderstelling)

 - aanname (veronderstelling)
 - assumption (premise)


Een gegeven waarvan men niet zeker is, maar waarvan men desondanks uitgaat in de veronderstelling dat het gegeven zich zal voordoen.
Bron: Kennisconsult

Een bewering die voor planningsdoeleinden als waar wordt beschouwd, maar die later zou kunnen wijzigen. Een aanname wordt gedaan als bepaalde feiten nog niet bekend zijn of als er nog geen beslissing over is genomen. Er worden meestal alleen aannamen gedaan over kwesties die van zo groot belang zijn dat wanneer ze wijzigen of onwaar blijken te zijn, er een ingrijpende herziening van de planning nodig is.
Bron: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."


Statements taken for granted or truth.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that if they change, or turn out not to be true, there will need to be considerable replanning.
source: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 23-11-2017
Thema: projectmatig werken
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over aanname (veronderstelling)

Literatuur
(2)
Lessen
(0)
Gereedschap
(2)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar aanname (veronderstelling)

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanname (veronderstelling)
     assumption (premise)
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.