portefeuille

 - portefeuille
 - portfolio


1). Doos of map waarin een verzameling documenten bewaard wordt;
2). Datgene waar de verzameling voor staat, b.v. een aantal accounts, diploma's, studiepunten, en dergelijke.
3). Een verzameling strategisch belangrijke projecten of producten van een onderneming.
Bron: Kennisconsult

Het begrip portfolio verwijst naar instrumenten die gemeenschappelijk hebben dat ze de unieke ontwikkeling van de lerende of het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar maken. Hoe dat gebeurt, kan verschillen (afhankelijk van het doel dat een organisatie met het  portfolio voor ogen heeft). Portfolio’s bevatten vaak drie onderdelen. In de eerste plaats overzichten waarin de lerende duidelijk maakt in welke context hij waaraan heeft gewerkt, welke opleidingen hij waar en wanneer heeft gevolgd, over welke vaardigheden hij beschikt en in welke mate hij zichzelf als competent beschouwt. Op de tweede plaats bevat een portfolio meestal materiaal waarmee de lerende bewijst dat hij competent is. Voorbeelden zijn evaluaties door anderen, of video-opnamen van het eigen handelen. Op de derde (en laatste) plaats bevat een portfolio meestal ook reflecties van lerenden. De lerende analyseert zijn eigen bekwaamheden ten opzichte van een bepaald profiel waaraan de lerende wil voldoen. Portfolio's kunnen worden gebruikt voor meer gepersonaliseerd (deelnemergecentreerd) leren. Portfolio’s kunnen via Internet-applicaties worden ontwikkeld en ontsloten. Lerenden kunnen anderen selectief toegang geven tot hun portfolio’s.
Bron: http://www.e-learning.nl/subpage.aspx?l1=4&l2=39

Alle programma’s en onafhankelijke projecten die door een organisatie, een groep van organisaties of een organisatie-eenheid worden uitgevoerd.
Bron: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Zie ook:
beursblik.nl/beurs-woordenboek


A group of projects or other items that are being worked on at the same time or have been completed and are used as an indicator of ability.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.All the programmes and stand-alone projects being undertaken by an organization, a group of organizations, or an organizational unit.
source: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Laatst bijgewerkt: 21-04-2011
Thema: marketing
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over portefeuille

Literatuur
(2)
Lessen
(0)
Gereedschap
(26)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar portefeuille

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     portefeuille
     portfolio
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.