borging

 - borging
 - assurance


Het op basis van onderzoek verkrijgen van een bepaalde mate van zekerheid dat iets waar/betrouwbaar is.
Bron: Kennisconsult

Alle systematische acties die nodig zijn om vertrouwen te verschaffen dat het doel (systeem, proces, organisatie, programma, project, eindresultaat, benefit, bekwaamheid, product) geschikt is. Geschiktheid kan onder verschillende omstandigheden subjectief of objectief worden gedefinieerd. Het gevolg is dat borging een zekere mate van onafhankelijkheid nodig heeft ten opzichte van dat wat wordt geborgd. Zie ook ‘Project Assurance’ en ‘kwaliteitsborging'.
Bron: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."


To examine with the intent to verify.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also ‘Project Assurance’ and ‘quality assurance’.
source: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 05-04-2011
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over borging

Literatuur
(0)
Lessen
(0)
Gereedschap
(1)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar borging

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     borging
     assurance
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.