hoofdoorzaakanalyse

 - hoofdoorzaakanalyse
 - root cause analysis
 - Analyse de la cause originelle
 - Ursachenanalyse


Een analysetechniek met als doel om de hoofdoorzaak van fouten te identificeren. Door correctieve maatregelen op de hoofdoorzaak te nemen, wordt gehoopt dat de kans op het terugkomen van fouten geminimaliseerd wordt.
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen.
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/Standaard%20verklarende%20woordenlijst%20van%20software%20testtermen%20Vertaling%20Engels%20-%20Nederlands.pdf


An analysis performed to determine the cause of part, system, and component failures.
source: How to measure performance, A handbook of techniques and tools, Oak Ridge Associated Universities

An analysis technique aimed at identifying the root causes of defects. By directing corrective measures at root causes, it is hoped that the likelihood of defect recurrence will be minimized.
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/ISTQB%20Glossary%20of%20Testing%20Terms%202.1.pdf

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 03-12-2018
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over hoofdoorzaakanalyse

Literatuur
(2)
Lessen
(1)
Gereedschap
(3)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(3)

Verder zoeken naar hoofdoorzaakanalyse

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     hoofdoorzaakanalyse
     root cause analysis
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.