programma

 - programma
 - program (programme)
 - programme
 - Programm


Een programma is een hoofdproject dat bestaat uit een aantal subprojecten. Dit komt voor bij grote en ingewikkelde projecten die vaak een meerjarige looptijd kennen. Het opdelen van het project in deelprojecten wordt gedaan om het werk overzichtelijk en hanteerbaar te houden.
Bron: Kennisconsult

1. Opsomming van een reeks activiteiten die in een aangegeven volgorde moeten worden afgewerkt.
2. Een lijst of een plan waarin de te verkopen, de te maken of de in voorraad te houden producten en hun aantallen zijn vastgelegd. Dit resulteert in, respectievelijk een commercieel-, een productie- en een voorraadprogramma. Voor de eerste twee zijn de perioden waarin de producten moeten worden verkocht, resp. gefabriceerd eveneens in het programma vermeld. Voor het voorraadprogramma wordt het tijdstip waarop de producten als voorraad in het magazijn aanwezig moeten zijn in het programma opgenomen.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te coördineren, te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Een programma duurt vaak verscheidene jaren.
Bron: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."


A significant long-term activity, as opposed to a project.
Source: Kennisconsult

A group of related projects that is managed together. Programs usually include an element of ongoing activity.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization's strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years.
source: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
"© Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 23-11-2018
Thema: projectmatig werken
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar programma

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     programma
     program (programme)
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.