kostprijsberekening via de productiecentramethode

 - kostprijsberekening via de productiecentramethode

Een methode van kostprijsberekening, waarbij de directe kosten direct worden toegerekend aan de kostendragers (producten) en de indirecte kosten op basis van voorcalculatie aan de productiecentra (kostenplaatsen = plaatsen waar de kosten worden gemaakt) en vervolgens naar rato aan de producten toegerekend.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 26-10-2007
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar kostprijsberekening via de productiecentramethode

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     kostprijsberekening via de productiecentramethode
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.