action reserach

 - action reserach


Een vorm van leren waarbij een groep mensen gezamenlijk en systematisch een probleem aanpakken, waarbij ze als volgt te werk gaan:
1 het probleem wordt geanalyseerd en gedefinieerd;
2. er wordt een plan gemaakt om het probleem op te lossen;
3. het plan wordt uitgevoerd;
4. er wordt gekeken naar de resultaten en zo nodig worden deze stappen herhaald.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 09-10-2014
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar action reserach

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     action reserach
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.