toegevoegde waarde

 - toegevoegde waarde
 - added value
 - valeur ajoutée
 - Mehrwert


1. Algemeen: Het door middel van transformatie creeren of vermeerderen van de waarde van een product of dienst met de bedoeling concurrentievoordeel of een verhoging van de omzet te bereiken of om een bestaand product of bestaande dienst te herpositioneren in de markt.
2. Projectmanagement: Het positieve resultaat dat van een project wordt verwacht en dat de investering die verband houdt met het project rechtvaardigt.
3. De marktwaarde van de omzet verminderd met de waarde van de voor de productie verbruikte grond- en hulpstoffen (bruto toegevoegde waarde). Als je hier vervolgens het aandeel afschrijving op vaste activa nog van afhaalt resteert de netto toegevoegde waarde.
Bron: Kennisconsult


The addition of some worthwhile quality or performance improvement as a result of some action taken, which may or may not have been part of the original understanding, agreement or contract.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

The additional value, in customer terms, created at a particular stage of production.
source: http://www.sustainabilitydictionary.com/

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 11-12-2018
Thema: projectmatig werken
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over toegevoegde waarde

Literatuur
(3)
Lessen
(1)
Gereedschap
(2)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar toegevoegde waarde

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     toegevoegde waarde
     added value
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.