competentie

 - competentie
 - competence


Een combinatie van kennis, vaardigheden, instelling en gedrag in een persoon die hem in staat stelt een functie, taak of rol met succes te vervullen.
Bron: Kennisconsult

Competenties kunnen worden beschouwd als observeerbare eigenschappen onder de vorm van kennis, kunde, attitude of gedrag, die op één of andere manier bijdragen tot succesvol functioneren in een specifieke rol of functie.
Bron: Van Beirendonck

Competenties zijn het geheel van vaardigheden, kennis en attitudes [of 'houdingen'] die iemand in staat stellen om zijn taken of bezigheden succesvol uit te voeren. Wanneer sprake is van de competenties van iemand, dan gaat het om het geheel van zijn kennis, zijn vaardigheden en zijn houding, die hem in staat stellen om de specifieke taken die hij in de onderneming vervult goed uit te voeren. Een competentie wordt daarom ook wel eens 'zijn handelingsbekwaamheid in een concrete bedrijfscontext' genoemd. Of iemand al dan niet over de juiste competenties beschikt om bepaalde taken uit te voeren hangt dus af van de bedrijfscontext waarin hij of zij werkt [leerplek.be]!
Bron: http://www.competentiedenken.nl/default.asp?m=0&s=1


Ability to perform up to a required standard.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

The capacity and capability of a person or other actor to function with a desired effectiveness – the ability to deliver quality work within a particular domain.
Source: www.krii.com

The knowledge, skills and abilities required to perform a specific task or function.
Source: Adnan, MBA: HR Glossary from A to Z

Those abilities that people develop and use with people, with ideas, and with things, hence, the division of interpersonal, cognitive, and technical skills.
Source: http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leaddef.html

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 02-06-2015
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over competentie

Verder zoeken naar competentie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     competentie
     competence
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.