activity driver

 - activity driver
 - activity driver


De doorslaggevende factor die kan worden gehanteerd om de omvang van een bepaalde activiteit te meten. Bijvoorbeeld de duur van het lossen van een schip is afhankelijk van de tijd die een kraan erover doet om een container te verplaatsen. Weet je het aantal containers, dan weet je de lostijd.
Bron: Kennisconsult

Een Activity driver geeft aan in welke mate activiteiten verbruikt worden bij het tot stand komen van een product of dienst. De bepaling van activity drivers is cruciaal voor de berekening van de productiekostprijs van een product, voornamelijk bij het Activity Based Costing-systeem, een methode van kostprijsberekening waarbij de indirecte kosten op een gefundeerde manier aan kostenobjecten worden toegerekend. Onder activiteiten worden repetitieve acties verstaan die uitgevoerd worden om een bepaalde ondernemingsfunctie te vervullen.
source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Activitydriver

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 18-10-2017
Thema: *niet toegekend*

Verder zoeken naar activity driver

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     activity driver
     activity driver
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.