Rijnlands model

 - Rijnlands model


Het Rijnlands model is de naam die gebruikt wordt voor een systeem van maatschappelijke ordening. Het wordt meestal gebruikt als een alternatief voor het zogeheten Angelsaksisch model waarbij meer ruimte aan de vrije markt wordt gelaten en de overheid zich zo veel mogelijk afzijdig houdt zoals in het laissez-faire kapitalisme.
Het Rijnlands model veronderstelt een overheid die zich actief bezighoudt met zaken als milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken. In deze zin wordt ook wel van de sociale verzorgingsstaat gesproken. Voorts veronderstelt het een samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers.
Het Rijnlands ondernemingsmodel legt de nadruk op het middellange- en langetermijndenken, waarbij continu´teit van de onderneming belangrijker is dan het nemen van een snelle kortetermijnwinst
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnlandsmodel

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 20-05-2015
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over Rijnlands model

Literatuur
(2)
Lessen
(0)
Gereedschap
(0)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar Rijnlands model

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     Rijnlands model
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.