bewustwordingstraining

 - bewustwordingstraining
 - awareness training
 - une formation de sensibilisation
 - Bewusstseinsbildung


Training die er op is gericht aandacht van de medewerkers te vragen voor diverse onderwerpen en hen te prikkelen om zich op deze terreinen een gefundeerde mening te vormen.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 09-04-2015
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar bewustwordingstraining

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     bewustwordingstraining
     awareness training
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.