kostenplaats

 - kostenplaats
 - cost center
 - centre de coûts
 - Kostenstelle


Een eenheid binnen de onderneming (bijvoorbeeld een afdeling, een project, een proces of activiteit) waaraan in de boekhouding kosten kunnen worden toegerekend. De boekhouding wordt hierop ingericht door de kostenplaats een grootboeknummer te geven.
Bron: Kennisconsult

The smallest unit of activity or area of responsibility against which costs are accumulated; defined sections in the corporate system, representing units of responsibility as well as accounting units.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 02-11-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar kostenplaats

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     kostenplaats
     cost center
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.