personeelsvoorzieningen

 - personeelsvoorzieningen
 - amenities


Faciliteiten die door de organisatie beschikbaar worden gesteld aan haar medewerkers, zoals een bedrijfsrestaurant of sportvoorzieningen.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 10-12-2013
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar personeelsvoorzieningen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     personeelsvoorzieningen
     amenities
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.