algemene omgeving

 - algemene omgeving
 - general environment
 - environnement général
 - Rahmenbedingungen


1. De som van alle socio-culturele, technologische, economische, politieke, juridische, mondiale en overige krachten die van invloed kunnen zijn op de strategie van een organisatie.
2. Dat gedeelte van de omgeving van een organisatie dat van belang is voor alle organisaties. Op wereldschaal zou je hierbij kunnen denken aan de ontwikkeling van de olieprijzen en de opwarming van de aarde. Op nationaal niveau aan het politieke klimaat, het belastingstelsel, het niveau van het onderwijs, de staat van de infrastructuur, e.d.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 26-10-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar algemene omgeving

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     algemene omgeving
     general environment
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.