aanmerkelijk belang

 - aanmerkelijk belang
 - substantial interest


Van een aanmerkelijk belang in een vennootschap is sprake indien een aandeelhouder een dusdanige groot aandeel in een vennootschap heeft, dat hij formeel of informeel invloed uit zou kunnen oefenen op het beleid van de vennnootschap. Een aandeelhouder wordt geacht een aanmerkelijk belang te hebben indien hij - al dan niet samen met zijn echtgenoot - voor ten minste 5 procent van de geplaatste aandelen direct of indirect deelneemt.
Bron: Kennisconsult.

Zie ook:
beursblik.nl/beurs-woordenboek

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 22-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar aanmerkelijk belang

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanmerkelijk belang
     substantial interest
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.