bureaucratische aansturing

 - bureaucratische aansturing
 - bureaucratic control
 - contrôle bureaucratique
 - bürokratische Kontrolle


Hiervan is sprake wanneer medewerkers van hogerhand worden gecontroleerd en gesanctioneerd op het al dan niet naleven van voorschriften en procedures.
Bron: Kennisconsult

Laatst bijgewerkt: 10-04-2015
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar bureaucratische aansturing

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     bureaucratische aansturing
     bureaucratic control
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.