theoretische doorlooptijd

 - theoretische doorlooptijd
 - theoretical cycle time


De tijd die men volgens berekening denkt nodig te hebben voor de productie van een zekere hoeveelheid output.
Bron: Kennisconsult

Laatst bijgewerkt: 17-06-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar theoretische doorlooptijd

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     theoretische doorlooptijd
     theoretical cycle time
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.